Sierpniówka (15.08.2018)

W trakcie Tatry Słowackie

szczegóły dla zainteresowanych

---
Zawsze dysponujemy podstawowym zapleczem serwisowym.
Rysujemy trasy (ślady) na urządzenia.


Komentarze